השיר של אופיר / ניב דמירל – כמה טוב:

:תצוגה מקדימה של טקסט המודעה ביוטיוב